NOTA: Formularele de pe acest site se pot lista, completa si utiliza la ghiseele institutiei noastre, fiind conforme cu
normele legale in vigoare.
    Formatul formularelor electronice este 'PDF', pentru  vizualizare/listare  se va utiliza programul AdobeReader 6.0,
 acest utilitar se poate descarca gratuit de la adresa http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

 Formulare pentru impozitele si taxele locale prevazute in ordinul Nr.2052/2006 al M.F.P., valalabile cu 01/01/2007

Nr.
Crt

Denumirea

Model ITL - ...

PERSOANE FIZICE

1 Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri - persoane fizice Model ITL - 001 
2 Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane fizice Model ITL - 003
3 Declarația fiscal㠖 Decizia de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport în cazul unor autovehicule/remorci, semiremorci, rulote – persoane fizice/juridice Model ITL - 005
4  Declarație fiscal㠖 Decizia de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport, în cazul autovehiculelor de transport marf㠖 persoane fizice/juridice Model ITL - 007
5 Cererea pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală privind impozite, taxe locale și alte venituri la bugetul local - persoane fizice Model ITL - 008
6 Declarație speciala de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat, in cazul pers.fizice detinatoare a mai multor cladiri Model ITL 2010 -104
7 Cererea pentru deschiderea procedurii succesorale Model ITL - 023

PERSOANE JURDICE

1  Declarația fiscal㠖 Decizia de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri - persoane juridice Model ITL - 010
2 Declarația fiscală  pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren - persoane juridice Model ITL - 011
3 Declarația fiscal㠖 Decizia de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport în cazul unor autovehicule/remorci, semiremorci, rulote – persoane fizice/juridice Model ITL - 005

 

4  Declarație fiscal㠖 Decizia de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport, în cazul autovehiculelor de transport marf㠖 persoane fizice/juridice Model ITL - 007
5 Declarația fiscal㠖 Decizia de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate – persoane juridice Model ITL - 013
6 Declarația fiscal㠖 Decizia de impunere pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate – persoane juridice Model ITL - 014
7 Cererea pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală privind impozite, taxe locale și alte venituri la bugetul local - persoane juridice Model ITL - 015

   

 Formulare pentru impozitele si taxele locale prevazute in ordinul Nr.10/2003 al M.F.P. si M.A.I


Nr.
Crt

Denumirea

Model ITL - ...

PERSOANE FIZICE

1 Declarația de impunere pentru stabilirea impozitului pe
clădiri în cazul persoanelor fizice 
Model ITL - 001 
2 Declarația de impunere pentru stabilirea impozitului pe
teren în cazul persoanelor fizice
Model ITL - 004
3 Declarația de impunere și procesul-verbal pentru
stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport
deținute de persoanele fizice
Model ITL - 006
4  Declarația de impunere privind stabilirea taxei, în sumă
fixă, pentru folosirea mijloacelor de reclamă și
publicitate, precum și pentru firma instalată la locul
exercitării activității
Model ITL - 011
5  Cererea pentru eliberarea certificatului privind 
impozitele și taxele locale în cazul persoanelor fizice
Model ITL - 029

PERSOANE JURDICE

6  Declarația de impunere pentru stabilirea impozitului pe
clădiri în cazul persoanelor juridice 
Model ITL - 003
7 Declarația de impunere pentru stabilirea impozitului pe
teren în cazul persoanelor juridice
Model ITL - 005
8 Declarația de impunere și procesul-verbal pentru
stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport
deținute de persoanele juridice
Model ITL - 007(Fata)

Model ITL - 007(Verso)

9  Declarația de impunere privind stabilirea taxei, în sumă
fixă, pentru folosirea mijloacelor de reclamă și
publicitate, precum și pentru firma instalată la locul
exercitării activității
Model ITL - 011
10 Declarația de impunere privind stabilirea taxei locale
pentru vehiculele lente
Model ITL - 016(Fata/Verso)
11 Cererea pentru eliberarea certificatului privind 
impozitele și taxele locale în cazul persoanelor juridice
Model ITL - 030