Versiunea 1.0
Sistem de informare si plata on-line a taxelor si impozitelor locale
Sistemul permite contribuabililor, persoane fizice sau juridice, sa se informeze online asupra datoriilor catre bugetul local si sa achite aceste datorii prin intermediul instrumentelor de plata electronica. Operatiunile legate de informare si de plata taxelor si impozitelor pe Internet se pot efectua astfel in orice moment al zilei, fara a mai fi necesara deplasarea la primarie sau la sediul bancii.
  • Informatii cu privire la datoriile fiscale
  • Istoricul platilor
  • Informatii privind bunurile si proprietatile
  • Plata electronica

Directia Publica De Venituri Tg-Jiu va pune la dispozitie urmatoarele metode de informare si plata:

1. Plata la ghiseele Directiei de venituri Tg-Jiu situate in Bulevardul Republicii, bl.25 parter (în apropierea gării Târgu Jiu)

2. Consultare Impozite OnLine Aplicatie oferita de Directia Publica De Venituri Tg-Jiu pentru consultarea de catre contribuabili a urmatoarelor: impozite datorate de contribuabil bugetului local; situatia platilor; situatia bunurilor aflate in patrimoniu, a taxelor sau a amenzilor; diverse acte administrative emise pentru contribuabil (decizii de impunere, acte de executare – acolo unde este cazul-, etc)

3. Plata on line – se poate efectua prin urmatoarele modalitati: - prin intermediul pagini web www.Ghiseul.ro: 1. plata fara autentificare – se alege optiunea “Plata fara autentificare” in cazul in care cunoasteti suma si contul de trezorerie (ex. caldire, teren,auto, etc.) pentru care doriti sa faceti plata; aceasta modalitate de plata este folosita si in cazul in care se doreste plata unor taxe sau amenzi de circulatie in termen de 48 de ore; 2. plata cu autentificare – se alege optiunea “Plati cu autentificare” in cazul in care detineti un cont de acces pentru Sistemul National de Electronic de Plata online cu cardul bancar (SNEP), prin aceasta modalitate se pot plati numai impozite si taxe existente la rolul nominal unic al contribuabilului; In cazul in care nu detineti un cont de acces pentru www.ghiseul.ro va rugam sa adresati Directiei Publice De Venituri Tg-Jiu o cerere pentru emiterea/reemiterea credentialelor. Nota: Pentru platile efectuate prin intermediu www.ghiseul.ro nu se percepe comision platitorului, comisionul este platit de beneficiarul platii.Nota :

Daca se achita integral impozitul pana la data de 31 martie (prima scadenta) se ofera o bonificatie de 10%. Neplata la termenele scadente atrage calcularea majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractiune de luna incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Tipul creanţei bugetare Rata/ Data scadenţei Observaţii

Impozitul pe cladiri

Rata I: 31 martie

Rate egale

In cazul in care impozitul pe cladiri datorat nu este mai mare de 50 lei, acesta se achita pana la data de 31 martie a anului fiscal

Rata II: 30 septembrie

Impozitul pe teren

Rata I: 31 martie

Rate egale

In cazul in care impozitul pe teren datorat nu este mai mare de 50 lei, acesta se achita pana la data de 31 martie a anului fiscal

Rata II: 30 septembrie

Impozitul asupra mijloacelor de transport

Rata I: 31 martie

Rate egale

In cazul in care impozitul asupra mijloacelor de trasport datorat nu este mai mare de 50 lei, acesta se achita pana la data de 31 martie a anului fiscal

Rata II: 30 sepembrie

- Bonificatia pentru plata cu anticipatie a impozitelor si taxelor locale se acorda in cazul in care se achita integral impozitul datorat pe intregul an fiscal pana la data de 31 martie. Bonificatia este in cuantum de 10% si se acorda pentru categoriile de impozite pe cladiri, teren sau asupra mijloacelor de transport. Bonificatia se aplica pentru contribuabilii persoane fizice si juridice.

- Majorari de intarziere , se aplica in cazul in care contribuabilul nu achita impozitul in termenele prevazute de lege (31 martie, 30 septembrie) si se aplica incepand cu prima zi ulterioara termenului de plata. Majoararea de intarziere este in cuantum de 1% per luna asupra sumei datorate de catre contribuabil pentru care termenul de plata a expirat. Majorarea de intarziere se aplica pentru contribuabilii persoane fizice si juridice.


Adresa : BLD. Republicii, nr. FN, bl. 25, et.P, ap. P, judetul GORJ

Telefon : 0253238410

Fax : 0253227102

Email :dpv@taxelocale-targujiu.ro

Program relatii cu publicul si incasari

1. Sediul central localizat in Municipiul Targu Jiu, Bulevardul Republicii, bl.25 parter (în apropierea gării Târgu Jiu)

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL
Incasari impozite Orele
Luni-Vineri Conform program de mai jos
Alte activitati
Luni,Miercuri 08:00 - 16:00
Marti,Joi 08:00 - 17:00
Vineri 08:00 - 14:00

2. Centrul de încasare Abator localizat în Municipiul Târgu Jiu, Bulevardul Victoriei, bl.196 parter

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL
Incasari impozite Orele
Luni,Miercuri 08:00 - 15:30
Marti,Joi 08:00 - 16:30
Vineri 08:00 - 13:30

3. Centrul de încasare Debarcader localizat în Municipiul Târgu Jiu, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu bl. 103A parter

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL
Incasari impozite Orele
Luni,Miercuri 08:00 - 15:30
Marti,Joi 08:00 - 16:30
Vineri 08:00 - 13:30